Radiolocalitzador sònar

Radiolocalitzador sònar

Habitualment la seva instal·lació presentarà una accessibilitat directa molt limitada, especialment punts conflictius, bé d'origen (arquetes ocultes, connexions, sifons no registrables, etc.) o bé per ús i antiguitat (sediments, erosió, fissures, porus, despreniments, etc.).

Amb l'ajuda dels nostres equips de ràdio-localització, som capaços d'indicar amb exactitud el traçat d'una canalització en el plànol horitzontal, així com identificar la profunditat de qualsevol punt singular. Després d'introduir una sonda emissora de Ràdio-Freqüència que acoblem a les nostres toveres autopropulsades, s'enllaça aquest senyal amb un receptor portàtil, manipulat per personal expert amb formació tècnica específica.

Comprovi-ho vostè mateix i sorprengui's de la practicitat del servei, la precisió dels equips i la professionalitat i experiència dels nostres tècnics.