Bomba de buidament - Absorció

Oferim un servei integral de sanejament de fosses sèptiques, pous cecs o altres dispositius d'emmagatzematge de residus sense desguàs a una xarxa de clavegueram públic. Buidatge i neteja de pous per a la reparació o substitució de bombes de succió. Assistència d'urgència (24h/365d) en inundacions de soterranis, pàrquings, fossats d'ascensor, etc.

Bomba de buidament - Absorció

Els nostres vehicles mixtes pesants d'alt rendiment i mobilitat, van equipats amb cisternes combinades. Un dipòsit de 3500 litres a la disposició d'un depressor de buidament d'alta capacitat de succió, de líquids i llots semi-sòlids. La mateixa unitat mòbil està proveïda de l'equipament necessari per injectar aigua a alta pressió, complementant així la neteja dels recipients o les instal·lacions.

En qualsevol cas, el transport i tractament dels seus residus gestionats per GIMEN, es duu a terme respectant íntegrament les directrius establertes per l'administració, en matèria de normativa mediambiental. Certificat pel “Departament d’Indústria i Energia” de la Generalitat de Catalunya en l'autorització per al transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR).