Videocàmera submergible

Es tracta d'equips que enregistren les imatges en color, alta definició, i dotats d’ il·luminació independent. Permeten el visionat i l'enregistrament (.*mpeg) en temps real de l'estat d'instal·lacions a partir de tan sols 50mm de secció, així com la captura instantània (.*jpg) de punts concrets. Tot això es posa a la seva disposició, juntament amb la memòria de la inspecció, en format DVD sense cost algun afegit.

Tot això es posa a la seva disposició, juntament amb la memòria de la inspecció, en format DVD sense cost algun afegit.

Videocàmera submergible

Aquesta informació coordinada amb l'experiència i la formació dels nostres tècnics, ens permet identificar l'existència i l’emplaçament de l’anomalia o focus potencial d'avaria, així com l'elaboració del control de qualitat d'una instal·lació nova, o sotmesa a revisió.

Però en LIMPIEZAS GIMEN no ens quedem simplement amb els resultats objectius d'una inspecció; el nostre servei inclou l'assessorament i el seguiment de cada cas, amb l'únic objectiu d'oferir-li una cobertura integral de les seves necessitats. Generem informes detallats sobre la base de la memòria de la inspecció, extraient conclusions tècniques i en definitiva, aportant-li la solució més òptima i eficient.