Manteniment

Un sifó general de PVC, un clavegueró d'obra antic, una arqueta sifònica, són totes elles instal·lacions que tenen en comú l'acumulació periòdica de residus sòlids, restes orgàniques, sabons, etc., malgrat fer un ús natural de la mateixa.

Demani pressupost sense compromís, i el nostre departament tècnic elaborarà gratuïtament una proposta completament personalitzada considerant les seves necessitats específiques. No emetem cap pressupost sense abans examinar in situ les condicions del manteniment: periodicitat, hores de treball, equip emprat, etc. Evitar patrons i protocols tarifaris, ens permet oferir-li un contracte optimitzat al màxim en temps i costos.

El procés de sol·licitud, pressupostat i posada en marxa del servei de manteniment periòdic es realitza seguint el següent procés:

  1. Sol·licitud de pressupost sense compromís Sol·liciti-ho ja on-line!
  2. Visita i reconeixement gratuït del tècnic
  3. tramitació de la proposta particularitzada de contracte de manteniment
  4. Acceptació del pressupost
  5. Obertura de fitxa i incorporació a la base de dades
  6. Actuació periòdica: En funció de la periodicitat recomanada pel nostre servei tècnic (habitualment anual, o semestral) s'acorda un interval mensual per a l'execució del manteniment. Durant aquest mes, sense necessitat d'avís per la seva banda, mobilitzem a un dels nostres equips perquè realitzi les tasques contractades, emmagatzemades en la nostra base de dades; tot això ens permet garantir la seva tranquil·litat i el seu confort, assegurant-li un estat òptim de sanejament.
  7. L'abonament del servei de manteniment no es realitza en cap cas per endavant, si no després de l'actuació periòdica