Alta pressió - Desembús

Qualsevol instal·lació destinada a la recollida i evacuació d'aigües residuals és susceptible a mitjà o llarg termini de patir obturacions, ja sigui com a fet aïllat excepcional o periòdicament a causa del seu ús habitual. Un obstacle d'aquestes característiques a l'interior del seu conducte impedeix el buidatge natural de la instal·lació, provocant l'abocament descontrolat per l'accés més baix o proper a l'embús en qüestió; habitualment embornals, registres en el propi tub, tapes d'arqueta, WC o plats de dutxa.

Alta pressió - Desembús

En GIMEN som professionals experts des de 1980, en el tractament integral de qualsevol tipus d'embús, oferint un servei d'urgència 24hores/365dies d'alta qualitat que inclou: detecció, diagnòstic, solució/sanejament i seguiment.

Comptem amb els millors equips de sanejament, basats en la tècnica hidrodinàmica a alta pressió. Amb independència de la naturalesa de l'obturació (sabons, grasses, escumes, residus sòlids, restes de pintura o obra, arrels, etc.) o de la instal·lació en si mateixa (PVC, fibrociment, clavegueró d'obra, etc.), adaptem la configuració del nostre servei, per garantir-li la solució més eficient en qualsevol cas.

Aquesta tècnica es basa en l'acció combinada de bombes regulables injectores d'aigua a pressió (a partir de 200bars, amb caudals entre 75 y 215 litres/minut) i toveres percutores d'arrossegament, que permeten l’autopropulsió de les nostres mànegues de malla d'acer trena.

En la seva instal·lació únicament introduïm aigua neta, evitant qualsevol complement químic o sintètic. Evitem així efectes secundaris nocius, tals com la corrosió de les canalitzacions o l'alteració de les seves propietats bàsiques (perfil de secció, fisonomia, ph, etc.).